Aktualizacja Regulaminu Forum Platformy nc+Nastąpiła aktualizacja Regulaminu Forum. Do Rozdziału II Zasady korzystania z forum, zostały dołączone dwa podpunkty:

14. W przypadku kontaktu poprzez wiadomość e-mail na skrzynkę doradca@info2.ncplus.com.pl, należy w treści opisać występujący problem, a także podać dane do weryfikacji (numer umowy/Abonenta lub PESEL oraz imię i nazwisko właściciela kontraktu), w temacie wiadomości proszę wpisać nick z forum.

15. Moderator nie wprowadza zmian na kontrakcie. W przypadku chęci zgłoszenia modyfikacji oferty należy skontaktować się poprzez dedykowane do tego celu numer telefonu lub formularz kontaktowy.