Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Zakaz używania anten satelitarnych

Zwiń
X
 • Filtruj
 • Czas
 • Pokaż
Clear All
new posts

 • #46
  amq0, w kwestii możliwości instalacji anten satelitarnych stanowisko zajęła Komisja Europejska, w komunikacie z dnia 27 czerwca 2001 r. (COM(2001)351 końcowy), w którym wskazała m.in., iż „prawo do anteny” wynika z zasady swobodnego przepływu i swobodnego odbioru usług na rynku wewnętrznym na terenie Wspólnoty Europejskiej w myśl art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przepis ten ma bezpośrednie i bezwarunkowe zastosowanie w krajowych porządkach prawnych państw członkowskich.
  Komisja Europejska stoi na stanowisku, iż nie można dopuszczać utrudnień w dokonywaniu swobodnego wyboru lub dyskryminacji wśród alternatywnych środków odbioru usług, ani też pośrednich ograniczeń w stosunku do prawa użytkowników do korzystania z anteny satelitarnej. Tym samym niedopuszczalne byłoby narzucenie osobom fizycznym odbioru programów telewizyjnych przez sieć kablową raczej niż przez antenę satelitarną. Możliwość zainstalowania anteny satelitarnej nie powinna być ograniczana przez szczególnie kosztowne warunki instalacji i korzystania, które mogłyby skutkować ograniczeniem możliwości jednostki do odbierania wszystkich wybranych przez siebie programów telewizyjnych, ani przez wprowadzenie ogólnego zakazu lub przez nieuzasadnioną odmowę lub sprzeciw, na przykład ze względów estetycznych lub technologicznych.
  Należy więc zauważyć, iż wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa mogą wyrazić negatywne stanowisko w sprawie instalacji anteny tylko w wyjątkowych przypadkach np. wówczas, gdyby montaż instalacji anteny satelitarnej zakłócił ponad przeciętną miarę prawo innych właścicieli nieruchomości do korzystania z ich praw.
  Mam nadzieję, że powyższe informacje okażą się pomocne.

  Komentarz

  Pracuję...
  X
  nc+